Международен цирков фестивал „Златен кон“
 София, България

 
 

Стефан Дворак

Австрия

Баланс на цилиндри

Първи международен цирков фестивал „Златен кон“

 Международен цирков фестивал „Златен кон“

София, България

  ЗА ФЕСТИВАЛА

ПРОГРАМИ

УЧАСТНИЦИ

ЖУРИ

Победители ГАЛЕРИЯ

СПОНСОРИ И ПАРТНьОРИ

ОРГАНИЗАТОРИ

КОНТАКТИ

 
 
BG   |   EN