Международен цирков фестивал „Златен кон“
 София, България

 
 

ЖАСМИН СТРАГА

Австралия

Директор и Основател на Международния цирков фестивал в Австралия

Първи международен цирков фестивал „Златен кон“

 Международен цирков фестивал „Златен кон“

София, България

  ЗА ФЕСТИВАЛА

ПРОГРАМИ

УЧАСТНИЦИ

ЖУРИ

Победители ГАЛЕРИЯ

СПОНСОРИ И ПАРТНьОРИ

ОРГАНИЗАТОРИ

КОНТАКТИ

 
 
BG   |   EN