Международен цирков фестивал „Златен кон“
 София, България

 
 

Дует Момент на любовта

Виетнам

Дуо въздушни ремъци

Първи международен цирков фестивал „Златен кон“

 Международен цирков фестивал „Златен кон“

София, България

  ЗА ФЕСТИВАЛА

ПРОГРАМИ

УЧАСТНИЦИ

ЖУРИ

Победители ГАЛЕРИЯ

СПОНСОРИ И ПАРТНьОРИ

ОРГАНИЗАТОРИ

КОНТАКТИ

 
 
BG   |   EN